úvod ... introduction

„Ke změně dojde, jakmile se člověk stane tím, kým je, a  ne když se snaží stát tím, čím není.“                  A.Beisser, 1970

Jestli Vás alespoň na chvilku zaujala tahle věta pana Beissera, má cenu pokračovat ve čtení dál. Nejspíš se sebou chcete něco udělat, možná jste už něco zkusili, možná Vás šéf nepochopil nebo kamarádi nemají čas na Vaše „malichernosti“. Proto se nabízí KOUČINK, díky němu a díky Vaší přirozené schopnosti rozvíjet se, naleznete ŘEŠENÍ!

Jsem certifikovaný gestalt kouč a ráda bych Vám nabídla své koučinkové zkušenosti a dovednosti. Na těchto stránkách se dozvíte, co je to gestalt koučink, jak vypadá takové setkání a kdo jsem já.

Bude pak záležet jen na Vás a Vaší potřebě, kdy mne budete kontaktovat.

Těším se na Vás a Vaše témata!

Klára Píchová Dudková 


„Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not.“                                                                                                  A.Beisser, 1970

If you were caught by this quote of Mr. Arnold Beisser, it worth continues in reading. Probably you want to do (desire for) some change, probably you have already tried something, perhaps your manger has not understood you or your friends do not have time for your " narrow-mindedness. Therefore COACHING is the option. Thanks to it and your natural ability to develop, you can find the SOLUTION by yourself!

 I am certified Gestalt coach and would like to offer you my extensive experience and skills.  My website describes what gestalt coaching is, how gestalt coaching sessions look like and who I am.

And then, it is only up to you and your needs when you will contact me.

I am looking forward meeting you and working together on your topics!

      Klára Píchová Dudková 

Podřízené stránky (1): Bioenergetická cvičení