Bioenergetická cvičení

Alexander Lowen, americký  lékař a psychoterapeut,  vyvinul koncem 50. let minulého století na základě své dlouhé praxe a práce s psychoterapeutickými klienty cvičení, která uvolňují chronické napětí ve svalech.  Se svými klienty pracoval nejen na psychické úrovni ale také na tělesné. Cvičení, která vyvinul pomáhala jeho klientům při hledání odpovědí na životní otázky a pro znovuaktivaci zadržené energie.

V současné době se mohou používat i pro širší veřejnost. Bioenergetická cvičení nám pomáhají objevovat naši vnitřní životní energii.

A. Lowen vycházel z toho, že každý člověk disponuje vnitřní energií. Chronická svalová napětí zabraňují této energii proudit a dochází k omezení tělesné pohyblivosti, volnému dýchání, spontánnímu vyjadřování pocitů a emocí. Naše schopnost prožívat (život) je viditelně snížena.

CO DÁLE POSKYTUJÍ:    

·       Procítění částí těla, těla jako celku

·       Zklidnění a dotknutí se sám sebe

·       Radost , vitalitu a přirozenou spontaneitu

·       Snadnější vyjádření emocí, které nemohou být vyjádřena

POUŽITÉ TECHNIKY:    

Bioenergetika pracuje s dechem, pohybem,  tzv. uzemněním. Do těchto bioenerg. cvičení vkládám i prvky z jiných směru, např. práce se všímavosti (angl. mindfulness) z Hakomi přístupu, dále meditační či biosyntetické prvky. PRO KOHO:

·         Komukoli, kdo chce procít své tělo, dostat energii na povrch, uvolnit napětí v těle.

·         Nedoporučuje se dětem a těhotným ženám, případně lidem po vážných zranění, těm s aktuální zlomeninou kostí, nebo nezhojeným pooperačním stavem.

Ċ
Klara Dudkova,
2. 1. 2016 15:27
Comments