Koučinkové setkání ... Coaching sessionJak vypadá koučinkové setkání

1.     Vzájemné poznání a představení nejen koučovaného ale i kouče

2.     Nastavení očekávání - co jsou mé potřeby a představy jako koučovaného, co očekávám od koučinku 

3.     Nastavení cílů koučinku - proč a s čím přicházím, toto může zabrat i větší část setkání, neboť si koučovaný ujasňuje, co potřebuje a jak mu koučink může pomoci

4.     Analýza tématu/problematiky resp. toho, s čím koučovaný přichází 

5.     Uvědomění neboli koučovaný nalézá řešení, resp. cestu řešení

6.     Shrnutí a nastavení dalších kroků - koučovaný má další témata, která chce otevírat nebo mu to takto stačí a koučink se uzavírá pro dané téma. Koučovaný vyhodnotí své pokroky a co mu koučink přinesl


Koučinkové setkání obvykle trvá 1 hodinu (50min + 10min), lze však domluvit i 1,5hod.

Místo setkání dle dohody - například u koučovaného v práci, doma, kavárně apod.

Cena za koučinkovou hodinu (50min) se stanoví při první osobní schůzce


Častá koučinková témata:  

  • jak si správně nastavit plánování, 
  • jak se připravit na důležitou schůzku, 
  • jak motivovat svůj tým, 
  • jak komunikovat s nepříjemným kolegou, 
  • jak dál s mojí kariérou 
  • ...nebo si jen "projít" pracovní den a uvědomit si, co jsem udělal/a dobře a co je třeba napravit
  • ...anebo mít úplně mimo pracovní téma, se kterým si nevíte rady

How do(es) a coaching session(s) look like?

1.          Mutual introducing of coach and coachee of  each other

2.          Setting the expectations – what are my needs and ideas as a coachee… what I actually expect from a coaching and coach

3.          Setting the aims of coaching  - why and with what a coachee is coming (this can take even most of the first session, a coachee clarifies what he or she actually needs and how a coaching can help)

4.          An analysis of an topic in details

5.          An awareness respectively coachee finds a solution or a way of solving the matter

6.          A summary and setting of next steps…coachee has probably other themes which can be open or can finish the coaching sessions. A coachee together with coach evaluate the results and development and the process itself.

Coaching session usually takes one hour (50 min coaching,10 min summary and other admin staff). It is possible to agree on 1,5hour.

Place for the coaching is determined according to coach and coachee,  for instance at home, at the job, public places (like coffee or tea room) or coaching room etc.

Price for a coaching hour (50min) and rules of cooperation are set and agreed  at the first personal session.

Common coaching topics:   

                                                How to plan or organize…

                        How to prepare myself or my team for important meeting or presentation

                        How to motivate my team

                        How to work with my team

                        How to communicate with a colleague

                        What to do in my career…

                        … or a coachee only needs to go through his  /her work day and realize, what he or she done well or what needs to be improved and how

                        …..or just have only non work theme that you do not know what to do…

                       

Comments